BACAAN UMUM
Sinar Ramadhan
Pengarang:
Abu Bakar Selamat

ISBN:
983-852-354-2

Harga:
SM (RM 5.90)
SRK / SBH (RM 6.50)
Keterangan Buku:
Ustaz Abu Bakar Selamat merupakan seorang yang amat berpengalaman dalam bidang pendidikan. Beliau dilahirkan pada 20 Mei 1946 di Pontian, Johor. Berpendidikan tinggi terakhir di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling). Kini, beliau bertugas sebagai pemangku Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid, Jabatan Agama Islam, Johor. Beliau pernah terlibat dalam pengendalian beberapa rancangan agama radio dan televisyen serta berperanan dalam penyediaan teks khutbah bagi masjid-masjid seluruh negeri Johor. Beliau merupakan seorang pendidik yang berdedikasi dan terlibat secara aktif dalam membantu pembinaan ummah sebgai penceramah dan pendakwah.
[ Kembali ]
 
Siri Empat Khalifah - Abu Bakar as-Siddiq
Pengarang:
Hj. Abd. Rani

ISBN:
983-852-054-3

Harga:
SM (RM 8.00)
SRK / SBH (RM 8.50)
Keterangan Buku:
SIRI EMPAT KHALIFAH diterbitkan untuk menyampaikan kisah-kisah perjuangan Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Keempat-empat khlifah ini berperanan menegakkan agama Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. di Semenanjung Tanah Arab.

Siri ini seharusnya dihayati bagi menambahkan ilmu pengetahuan tenatang sejarah pemerintahan pada zaman khalifah. Perjuangan mereka dalam mempertahankan agama Islam yang baru bertapak di bumi Arab iu pastnya berguna dijadikan pengajaran. Unsur pengajaran ini diharap dapat meningkatkan iman, akhlak, kesedaran, dan keinsafan pada pembaca. Siri ini juga sesuai dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.
[ Kembali ]
 
Siri Empat Khalifah - Umar al-Khattab
Pengarang:
Hj. Abd. Rani

ISBN:
983-852-055-1

Harga:
SM (RM 8.00)
SRK / SBH (RM 8.50)
Keterangan Buku:
SIRI EMPAT KHALIFAH diterbitkan untuk menyampaikan kisah-kisah perjuangan Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Keempat-empat khlifah ini berperanan menegakkan agama Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. di Semenanjung Tanah Arab.

Siri ini seharusnya dihayati bagi menambahkan ilmu pengetahuan tenatang sejarah pemerintahan pada zaman khalifah. Perjuangan mereka dalam mempertahankan agama Islam yang baru bertapak di bumi Arab iu pastnya berguna dijadikan pengajaran. Unsur pengajaran ini diharap dapat meningkatkan iman, akhlak, kesedaran, dan keinsafan pada pembaca. Siri ini juga sesuai dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.
[ Kembali ]
 
Siri Empat Khalifah - Uthman bin Affan
Pengarang:
Hj. Abd. Rani

ISBN:
983-852-056-X

Harga:
SM (RM 8.00)
SRK / SBH (RM 8.50)
Keterangan Buku:
SIRI EMPAT KHALIFAH diterbitkan untuk menyampaikan kisah-kisah perjuangan Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Keempat-empat khlifah ini berperanan menegakkan agama Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. di Semenanjung Tanah Arab.

Siri ini seharusnya dihayati bagi menambahkan ilmu pengetahuan tenatang sejarah pemerintahan pada zaman khalifah. Perjuangan mereka dalam mempertahankan agama Islam yang baru bertapak di bumi Arab iu pastnya berguna dijadikan pengajaran. Unsur pengajaran ini diharap dapat meningkatkan iman, akhlak, kesedaran, dan keinsafan pada pembaca. Siri ini juga sesuai dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.
[ Kembali ]
 
Siri Empat Khalifah - Ali bin Abu Talib
Pengarang:
Hj. Abd. Rani

ISBN:
983-852-057-8

Harga:
SM (RM 8.00)
SRK / SBH (RM 8.50)
Keterangan Buku:
SIRI EMPAT KHALIFAH diterbitkan untuk menyampaikan kisah-kisah perjuangan Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Keempat-empat khlifah ini berperanan menegakkan agama Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. di Semenanjung Tanah Arab.

Siri ini seharusnya dihayati bagi menambahkan ilmu pengetahuan tenatang sejarah pemerintahan pada zaman khalifah. Perjuangan mereka dalam mempertahankan agama Islam yang baru bertapak di bumi Arab iu pastnya berguna dijadikan pengajaran. Unsur pengajaran ini diharap dapat meningkatkan iman, akhlak, kesedaran, dan keinsafan pada pembaca. Siri ini juga sesuai dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.
[ Kembali ]
 
Muka [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]